• reprezentarea persoanelor juridice române sau straine în angajarea procedurilor administrative sau judiciare de contestare a actelor de control în materie de taxe si impozite, în fata Directiei Generale a Vamilor;
  • reprezentarea clientilor în fata Birourilor de Executori Judecatoresti în faza executarii silite;
  • reprezentarea în fata autoritatilor administratiei publice centrale sau locale (Primarii, Arhivele Nationale ale Statului, I.G.P.);
  • reprezentarea în fata Biroului de Carte Funciara – pentru efectuarea oricaror operatiuni privind întabularea dreptului de proprietate;
  • reprezentarea clientilor în fata autoritatilor competente (politie, Parchet, vama) pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si industriala