Contestații în instanță.Formularul digital de intrare în România (PLF). Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

Formularul digital de intrare în România (PLF) a fost implementat la finalul anului 2021, dar în data de 04.02.2022, în Monitorul Oficial al României s-a publicat OUG nr. 5/2022 prin care s-a modificat OUG nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

O primă modificare adusă de legiuitor impune persoanelor care intră în România să completeze Formularul în termen de 72 de ore înainte de ajungerea pe teritoriul țării, în forma inițială a actului normativ termenul era de 24 de ore.

Mai apoi, completarea eronată sau incompletă a formularului poate atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale din prisma faptului că autoritățile nu vor considera îndeplinită obligația de completare care revine persoanelor fizice.

Nu în ultimul rând, s-a redus cuantumul minim al amenzii în cazul în care persoanele care intră în România nu completează formularul la 24 de ore de la intrarea în țară, de la 2.000 lei, cum era inițial, la 500 lei. Maximul amenzii contravenționale a rămas neschimbat fiind în cuantum de 3.000 de lei.

Totodată, pentru a reglementa o dilemă apărută în practica judiciară, legiuitorul a stabilit, printr-o normă specială, că în cazul în care contravenientul a formulat plângere contravențională, instanța competentă să judece litigiul este judecătoria în circumscripția căreia își are sediul Direcția de sănătate publică județeană, în mod uzual, cea de la domiciliul contravenientului.

Toate mențiunile privind  implementarea și reglementarea defectuoasă a sistemului digital și a formularului, urmare a lipsei de instruire a agenților constatatori prin aplicarea unor sancțiuni pentru necompletarea formularului în termenul de 24 de ore de la intrarea în țară, deși aceasta era completat în termen anterior intrării în țară, precum și nerespectarea principiilor privind proporționalitatea stabilite de OG nr. 2/2001, TREBUIE CONTESTATE PE CALEA PLÂNGERII CONTRAVENȚIONALE!

Pentru formularea plângerilor în instanța de judecată, contactați-ne la tel 0722.529815.

This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.
×