Arbitraj & Mediere & Conciliere

Arbitrajul constă într-o formă privată de soluționare a disputelor. Conflictul dintre părți este supus, ca urmare a acordului acestora, soluționării de către tribunalul arbitral, format din unul sau mai mulți arbitri, care va pronunța o hotărâre obligatorie pentru părți (aceasta va putea fi atacată doar pentru motive limitate).

Arbitrajul a fost conceput pentru a răspunde nevoilor mediului de afaceri modern. Rolul său este ofere părților soluții juste, cu evitarea unor proceduri îndelungate și costisitoare.

Echipa noastră a participat în cadrul procedurilor arbitrale atât în calitate de avocați, cât și în calitate de arbitri, având astfel o imagine de ansamblu asupra implicațiilor soluționării unei dispute din toate perspectivele.

În litigii, la fel ca în arbitraj, scopul avocatului este de a oferi servicii rentabile clientului. Experiența ne ajută să apreciem în avans parcursul probabil al cauzei pentru a anticipa acțiunile necesare, cu luarea în considerare a intereselor clientului.

Expertiza noastră în acest domeniu include:

  • analiza cazului și consilierea clientului cu privire la abordarea strategică optimă;
  • adaptarea strategiei disputei la obiectul litigiului și domeniul de drept;
  • asistență și reprezentare în fața instanțelor și tribunalelor arbitrale;
  • punerea în executare a hotărârilor favorabile.
  • analiză-diagnostic şi elaborarea de propuneri în vederea medierii conflictelor
  • asistenţă în proceduri de mediere

Aveți întrebări? Intrați în legătură directă cu noi!