DREPT BANCAR ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Drept bancar

Echipa AVOCATISUCEAVA.RO asigură asistență juridică și reprezentare:

  • în litigiile inițiate împotriva instituțiilor de credit, având ca obiect răspunderea civilă în cadrul și în legătură cu executarea contractelor bancare, precum și în cadrul unor proceduri judiciare (poprire asupra conturilor bancare etc.);
  • în procedurile de recuperare a creanțelor și executarea garanțiilor fie pe calea urmăririi silite, fie în cadrul unor proceduri speciale, precum insolvența, executarea scrisorilor de garanție bancară;
  • în domeniul protecției consumatorilor în materii precum: clauze abuzive, practici comerciale incorecte definite de lege, darea în plată a unor imobile, acordarea despăgubirilor de către companiile aeriene pentru zborurile întârziate/anulate, negocierea contractelor cu furnizorii de energie și gaze naturale

Aveți întrebări? Intrați în legătură directă cu noi!