DREPT CIVIL

DREPT CIVIL

Echipa AVOCATISUCEAVA.RO oferă o multitudine de servicii în materia dreptului civil, cum ar fi:

  • Promovarea acţiunilor civile şi susţinerea acestora în faţa instanţelor de judecată, în oricare fază procesuală
  • Redactarea de contracte, notificări, tranzacţii, întâmpinări, cereri reconvenţionale, concluzii
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în tranzacţiile şi litigiile imobiliare – revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, grănițuiri, desfiinţare lucrări, partaj-ieşire din indiviziune.
  • Încheierea, modificarea, încetarea contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, mandat, întreţinere, rentă viageră, împrumut, asociere în participaţiune, donaţii, etc.
  • Proceduri judiciare şi administrative cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor
  • Succesiuni: asistenţă juridică şi consultanţă în cazuri specifice
  • Operaţiuni de întabulare a drepturilor reale şi alte operaţiuni de cadastru
  • Cereri de retrocedare pe cale administrativă sau pe cale judecătorească

Aveți întrebări? Intrați în legătură directă cu noi!