Drept Comercial & Societar

DREPT COMERCIAL & SOCIETAR

În concret, AVOCAȚISUCEAVA.RO asigură asistența și reprezentarea prin:

  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul reorganizărilor societare, fuziunilor și achizițiilor sau divizărilor, atât în ceea ce privește pregătirea documentației procedurilor, precum și în fața instituțiilor publice;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică cu privire la transferul de active, fond de comerț, strategii și planuri de afaceri, asigurarea auditului juridic prealabil oricărui tip de tranzacție, etc.;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică cu privire la negocierea tranzacțiilor, modificărilor corporative și relațiilor dintre părțile interesate;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea dizolvării și lichidării societăților, asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor, atât în ceea ce privește pregătirea documentației procedurilor, precum și în fața instituțiilor publice și instanțelor judecătorești;
  • Asistență și reprezentare juridică în litigii având ca obiect cereri de excludere sau retragere a unui asociat, sau dizolvare a societății (LEGEA NR.31/1990)
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică cu privire la realizarea de organizații non-guvernamentale, alegerea celei mai bune forme de organizare, înființarea formelor de organizare (asociații, fundații, federații) (O.G. NR.26/2000);
  • Consultanță pe parcursul desfășurării activității, de la obținerea avizelor de funcționare și începere a activității, până la acordarea suportului juridic în demersurile de zi cu zi;

Aveți întrebări? Intrați în legătură directă cu noi!