DREPT IMOBILIAR & CONSTRUCȚII

DREPT IMOBILIAR & CONSTRUCȚII

AVOCATISUCEAVA.RO oferă o multitudine de servicii în materia dreptului imobiliar, cum ar fi:

  • Reprezentarea în fața autorităților statului, în ceea privește soluționarea dosarelor administrative în baza legilor de reparație (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 290/2003, etc.);
  • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii ce au ca obiect apărarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale;
  • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii ce au ca obiect suspendarea sau anularea actelor administrative specifice (certificate de urbanism, autorizații de construire, etc.) (legea nr.50/1991);
  • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii specifice legilor de reparație (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 290/2003, etc.);
  • Consultanță și reprezentare juridică în legătură cu demersurile și litigiile specifice publicității imobiliare;
  • Consultanță cu privire la achiziționarea sau vânzarea de proprietăți imobiliare;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică acordată atât autorităților statului cât și persoanelor fizice și juridice, în cadrul derulării procedurilor de expropriere pentru cauze de utilitate publică, precum și în cadrul litigiilor născute din acestea;
  • Reprezentare în fața autorităților statului sau a operatorilor autorizați în vederea obținerii avizelor necesare autorizării realizării investițiilor imobiliare;
  • Reprezentare în fața autorităților statului cu ocazia controalelor realizate pe parcursul execuției investiției imobiliare;

Aveți întrebări? Intrați în legătură directă cu noi!