DREPTUL FAMILIEI

Expertiza noastră oferă servicii juridice în toate domeniile dreptului familiei:

  • Promovare acțiuni de divorț judiciar din culpă exclusivă, culpă comună, din cauza sănătății unui soț.
  • Opinii juridice – alegerea regimului matrimonial
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiunile de partaj – împărţirea bunurilor comune – obţinute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească
  • Filiație și adopție – asistență în proceduri specifice
  • Autoritatea părintească, stabilirea domiciliului minorului, decăderea părintelui din drepturile părintești
  • Stabilirea/modificarea/majorarea pensiei de întreținere în concordanță cu nevoile întreținutului și mijloacele celui ce are obligația legală de întreținere
  • Reprezentarea în faţa oricăror instanţe în orice litigiu din domeniu dreptului familiei exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești incluzând: încredințarea minorului, dreptul părintelui de a avea legături personale cu minorul, plata pensiei de întreținere;
  • stabilirea domiciliului.

 

Aveți întrebări? Intrați în legătură directă cu noi!