CEDO

Dacă pe plan intern, instanțele naționale eșuează în respectarea și apărarea drepturilor și a libertăților protejate de Convenție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului -CEDO- poate constata încălcarea Convenției, poate acorda satisfacție echitabilă victimei, putându-se obține chiar repunerea în situație anterioară, inclusiv prin revizuirea cauzei.

Avocații noștri oferă sprijin în:

  • întocmirea actelor și a documentelor necesare pe tot parcursul procedurii cât și la punerea în executare a hotărârilor pronunțate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
  • Analizarea oportunității formulării plângerilor și a valorificării drepturilor fundamentale în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rum )